AGST

Foreningen

AGST er en non-profit forening drevet af frivillige, der er ingen i AGST der får løn.

Som medlem af foreningen får du rabat på suspension.
Et års medlemskab koster 400kr.
Som medlem af foreningen svarer din deltagerpris til depositummet for ikke-medlemmer.

Melder du dig ind i foreningen ved tilmelding til et arrangement eller privat suspension, så betragter vi første års kontingent som værende indeholdt i din betaling.
Med andre ord, betaler du fuld deltagerpris; 700kr for at deltage i et arrangement (800kr ved privat), og indmelder dig i foreningen, så koster det dig ikke ekstra, så har du betalt første års kontingent på 400kr og kun betalt 300kr (400kr ved privat) for deltagelse i arrangement.

Eventuelle indtægter fra medlemskontingenter, merchandise og deltagergebyrer går bl.a. til fornyelse af udstyr og forbrugsvarer, lokaler, proviant samt uddannelse af crew i udvidet førstehjælp samt relevante teknikker.

Vedtægter