AGST

Foreningen

AGST er en non-profit forening drevet af frivillige, der er ingen i AGST der får løn.

Indtægter fra medlemskontingenter, merchandise og deltagergebyrer går bl.a. til fornyelse af udstyr og forbrugsvarer, lokaler, proviant samt uddannelse af crew i udvidet førstehjælp samt relevante teknikker.

Vedtægter